ویزای پیوست خانواده پناهندگان :

 

برای اطلاعات بیشتر با دفتر ما یا از طریق مترجم فارسی – مهدی منصوری – با شماره زیر تماس بگیرید:

 

۰۷۷۷۹۹۴۴۴۷۷

 

قیمت ۴۵۰ پوند برای همسر و ۱۰۰ پوند برای هرفرزند

Call us on 0121 468 0289
  • GET ADVICE NOW